07-201 Wyszków, Deskurów 40, st.waznaroza@wp.pl, TM 512390824
Witamy na stronie
Stowarzyszenia
Ważna Róża

Stowarzyszenie WAŻNA RÓŻA

Młodzieżowa grupa integracyjna, którą obecnie jest Stowarzyszenie Ważna Róża powstała w 1994 roku. Inicjatorem działalności na rzecz osób niepełnosprawnych była kilkuosobowa grupa przyjaciół, która pod okiem Pani doktor Barbary Wyszyńskiej i ks. Romana Karasia chciała po prostu pomagać innym. Ich głównym celem było tworzenie sytuacji pozwalających osobom niepełnosprawnym uczyć się, pracować, zwiedzać ciekawe miejsca, poznawać swoich pełnosprawnych rówieśników oraz pokazanie, że ludzie niepełnosprawni to ludzie normalni.
 

Działania grupy z każdym rokiem zaczęły się poszerzać, więc aby uporządkować je pod względem formalno – prawnym a także otworzyć nowe możliwości działania na początku 1998 roku złożono wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce o zarejestrowanie grupy jako stowarzyszenia. Nastąpiło to w maju 1998 roku i od tej pory młodzież działała oficjalnie jako Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża”. Powołany został także pierwszy Zarząd, w którego składzie znaleźli się – Barbara Wyszyńska, Jan Woźniak, ks. Roman Karaś, Teresa Goździewska i Rafał Stokowski. W tworzeniu Stowarzyszenia ogromny udział miała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Pani Maria Ślubowska, która pomagała we wszystkich sprawach formalno - prawnych i Pani Teresa Goździewska, która napisała pierwszy Statut.

Od początku powstania podejmowano różne działania integracyjne i zarobkowe: organizowano loterie fantowe, półkolonie dla dzieci, spotkania integracyjne, ogniska, dyskoteki bezalkoholowe, koncerty, bale bezalkoholowe, wycieczki, drużyny piłkarskie, itp.. Podejmowana działalność zarobkowa (m.in. loterie, dyskoteki, usługi opiekuńcze, koncerty) oraz pomoc ze strony Gminy Wyszków umożliwiła różne wyjazdy – m.in. do Zakopanego, Gdańska – Sopotu – Gdyni, Wrocławia, Torunia. Krakowa, Szczecina, Włoch – Bondone, Verona, Wenecja, Mediolan, Warszawy, na Litwę - Wilno, Troki, do Lichenia, w Pieniny, do Olsztyna, Poznania, Augustowa, Zamościa. Dzięki staraniom udawało się pozyskiwać na nasze działania środki finansowe z:
- Programu „Młodzież dla Europy”,
- PFRONu,
- Fundacji Batorego,
- Urzędu Gminy Wyszków,
- Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
- Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
- Wojewody Mazowieckiego
Dzięki dofinansowaniu z PFRONu w roku 1999 zakupiliśmy samochód Citroen Jumper, a w roku 2008 Opel Vivaro.

Liczba członków stowarzyszenia przedstawiała się różnie przez wszystkie lata – w początkach działalności było to ok. 30 osób, w latach 1996 – 1999 ponad 100 osób, obecnie pełnoprawnych członków stowarzyszenia jest 21, ale pomagają również wolontariusze i sympatycy – ok. 70 osób.
 
baner batory
 
Copyright © 2010 Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Ważna Róża”
Projektowanie stron www, strony internetowe Warszawa
created by