07-201 Wyszków, Deskurów 40, st.waznaroza@wp.pl, TM 512390824
Witamy na stronie
Stowarzyszenia
Ważna Róża

1 %

Podaruj 1% podatku i pomóż w rehabilitacji naszych podopiecznych
 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy ofiarowali nam  1% swojego podatku:
- Panu Piotrowi Abramczykowi z Pułtuska,
- Państwu Marii i Janowi Śliwińskim z Wyszkowa,
- Pani Natalii Łach z Rząśnika,
- Pani Agnieszce Nowak z Wyszkowa,
- Panu Robertowi Kwiatkowskiemu z Wyszkowa,
- Pani Agnieszce Kwaśniewskiej z Warszawy,
- Państwu Urszuli i Adamowi Duchnowskim z Natalina,
- Pani Mariannie Mróz z Natalina,
- Pani Barbarze Kołodziejskiej z Nowego Lubiela,
- Państwu Monice i Pawłowi Peciak z Wyszkowa,
- Państwu Józefie i Janowi Walkowskim z Krąg,
- Pani Annie Szczesnej z Wyszkowa,
- Pani Danucie Woźnica z Wyszkowa,
- Pani Celinie Orłowskiej z Wyszkowa,
- Panu Andrzejowi Gelo z Wyszkowa,
- Państwu Agacie i Adamowi Zawadzkim z Leszczydołu Nowin,
- Państwu Danucie i Kazimierzowi Szczesnym z Wyszkowa,
- Pani Agnieszce Maciejewskiej z Wyszkowa,
- Panu Maciejowi Stokowskiemu z Wyszkowa,
- Państwu Zenobii i Józefowi Ryszawa z Wyszkowa,
- Państwu Elżbiecie i Włodzimierzowi Walczak z Drogoszewa,
- Pani Justynie Łyczyszyńskiej z Wyszkowa,
- Panu Andrzejowi Dzikoniowi z Wyszkowa,
- Państwu Irenie i Kazimierzowi Kowalskim z Wyszkowa,
- Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Mówczan z Osowca,
- Państwu Hannie i Andrzejowi Postek z Dąbrowy,
- Państwu Aleksandrze i Andrzejowi Michalskim z Warszawy,
- Panu Mirosławowi Milczarek z Wyszkowa,
- Pani Marcie Świercz z Wielątek Folwark,
- Państwu Barbarze i Mirosławowi Chojnackim z Wyszkowa,
- Państwu Paulinie i Michałowi lewandowskim z Wincentowa,
- Pani Joannie Sitek z Wyszkowa,
- Państwu Mariannie i Tadeuszowi Peciak w Wyszkowa,
- Państwu Zuzannie i Andrzejowi Zalewskim z Wyszkowa,
- Panu Adamowi Spinek z Wyszkowa,
- Pani Ewie Ryszawa z Wyszkowa,
- Panu Rafalowi Sitek z Sieczych,
- Panu Tomaszowi Mróz z Dąbrowy,
- Panu Rafałowi Peciak z Wyszkowa,
- Państwu Elżbiecie i Janowi Kozon z Wyszkowa,
- Pani Reginie Pękul z Drogoszewa,
- Panu Michałowi Stokowskiemu z Warszawy,
- Państwu Mirosławie i Sylwestrowi Skrzypek z Pilawy,
- Pani Barbarze Drozdowskiej z Gdańska,
- Panu Dariuszowi Stążewskiemu z Wyszkowa,
- Państwu Halinie i Wiesławowi Orłowskim z Wyszkowa,
- Pani Emilii Bigos z Rząśnika,
- Państwu Dorocie i Robertowi Sienkiewicz z Warszawy,
- Państwu Teresie i Krzysztofowi Kwiatos z Warszawy,
- Pani Agacie Michalskiej z Warszawy,
- Państwu Teresie i Janowi Stokowskim z Warszawy
oraz wszystkim anonimowym Darczyńcom z Pułtuska, Warszawy, Wyszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Legionowa.
Dzięki Państwu w roku 2011 pozyskaliśmy kwotę 4646,08zł. Dziękujemy!!!
 Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli działalność Stowarzyszenia „Ważna Róża” poprzez przekazanie nam swojego podatku i wpłacenie darowizny.
Za 1% podatku w roku 2010 serdecznie dziękujemy:
-    Pani Dorocie Wieczorek z Łodzi,
-    Panu Jarosławowi Wyszomirskiemu z Łodzi,
-    Pani Hannie Kac z Warszawy,
-    Panu Łukaszowi Sienkiewiczowi z Warszawy,
-    Oraz Wszystkim Anonimowym Darczyńcom z Gdańska, Wołomina, Ostrołęki, Warszawy – Woli, Warszawy – Bemowo, Warszawy – Pragi, Wyszkowa, Pułtuska, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Warszawy – Śródmieścia.
Dzięki Państwu w roku 2010 pozyskaliśmy kwotę 8286,50zł. Dziękujemy!

Za wpłatę darowizny na rzecz Stowarzyszenia w roku 2010 serdecznie dziękujemy Firmom:
-    INTERTRANS R. Rogulska Firma Handlowa z Łesczydołu Podwielątki,
-    CYNKOMET Sp. z o.o. z Czarnej Białostockiej.


1 % podatku przekazać mogą:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in.podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
- emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.


Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%. Zgodnie z "Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych" Podatnik może sam zadecydować na co przeznaczony zostanie Jego 1% podatku. Musi tylko dokonać wyboru jednej Organizacji Pożytku Publicznego - wybierając  nr KRS wspieracie Państwo rehabilitację naszych podopiecznych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla nich.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Cały czas obowiązuje uproszczony mechanizm przekazywania 1% podatku. Podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38, przy tym ma prawo do przekazania Stowarzyszeniu części podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Chcąc to uczynić powinien obliczyć wysokość kwoty odpowiadającej 1% swojego podatku i wpisać ją w odpowiedniej rubryce (która zatytułowana jest "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP"), numer  Krajowego Rejestru Sądowego: 0000277594 i cel szczegółowy ; EWA RYSZAWA

Podatnik nie dokonuje wpłaty na konto bankowe  gdyż zrobi to Urząd Skarbowy. Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek - tak więc podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji pozarządowych, które potrafią znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz OPP, gdyż z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.
 
Pieniądze z 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Należy pamiętać, aby:
- wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół;
- na jednym formularzu PIT całą kwotę 1% podatku przekazać tylko jednej organizacji;
- zeznanie roczne złożone zostało w terminie (między 2 stycznia a 30 kwietnia) i zawierało bezbłędnie wpisaną nazwę i numer KRS Fundacji, wówczas Urząd Skarbowy dokona wpłaty.

Do roku 2010 podatnicy przekazujący część swojego podatku poprzez Urząd Skarbowy byli dla nas anonimowi. Od tego roku jednak Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje organizacji urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 110 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 63 - PIT-38).
 
baner batory
 
Copyright © 2010 Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Ważna Róża”
Projektowanie stron www, strony internetowe Warszawa
created by